Nan
Plain
£1.80
£1.80
Coriander Nan
£1.90
£1.90
Keema Nan
£2.10
£2.10
Garlic Coriander Nan
£2.20
£2.20
Cheese & Onion Nan
£2.20
£2.20
Garlic Keema Nan
£2.30
£2.30
Garlic Chilli Keema Nan
£2.50
£2.50
Balti Tikka Nan
£2.30
£2.30
Peshwari Nan
£2.10
£2.10
Garlic Nan
Add extra garlic for 30p
£2.10
£2.10
Extra Garlic
£2.40
Extra Garlic
£2.40
Aloo Nan
£2.10
£2.10
Chilli Nan
£2.10
£2.10
Onion Nan
£2.10
£2.10
Tikka Nan
£2.30
£2.30
Tandoori Roti
£1.70
£1.70